Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Home


Archeoweb is een informatieve website over de pre-historie en historie van met name Nederland maar heeft ook een bredere reikwijdte. Archeoweb wil kennis delen met geïnteresseerden over de pre-historie en over de historie.


            


Voorwoord

Archeoweb is een podium van en voor archeologen, amateurarcheologen en geologen. De website werd in het jaar 2013 opgericht door een aantal amateurarcheologen ter gelegenheid van de heropening van het IJstijdenmuseum te Buitenpost door de gedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries. Het doel van de Archeoweb is om informatie en kennis op het gebied van de steentijdarcheologie uit te wisselen, ter beschikking te stellen en te delen met geïnteresseerden. Regelmatig wordt nieuwe informatie ingewonnen en gepubliceerd via Archeoweb. Nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen worden via Archeoweb gepubliceerd. Archeoweb wordt beheerd door een aantal archeologen en amateurarcheologen.

Op de website geplaatste artikelen en foto's mogen worden gebruikt met bronvermelding.

 

De akkers in (Noord) Nederland zijn de vindplaatsen waarop amateurarcheologen hun vuursteen artefacten uit de steentijd opsporen.     Archeologen en amateurarcheologen, de eersten beroepsmatig en de anderen vaak uit hobbyisme, vinden op hun zoektochten of bij opgravingen vaak unieke werktuigen. Die werktuigen vormen een beeld uit een cultuur of van het gebruik van die werktuigen door de prehistorische mensen die in vroegere tijden in Nederland woonden. Tijdens de jacht op dieren trokken ze over de toenmalige prairies of toendra's in Nederland. Opgravingen van archeologische plaatsen of zoektochten op akkers leveren soms bijzondere vondsten op.  Aan de hand van die vondsten kan de prehistorische geschiedenis worden geschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vergelijking van vondsten die zijn gedaan op andere plaatsen en vaak ook onder andere omstandigheden.  Aangetroffen gelijksoortige artefacten kunnen een bron zijn van onderzoek via datering methoden. De kennis over de prehistorie is nog volop in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgesteld. Voor een globaal inzicht van de ontwikkeling van de mens kan gebruik worden gemaakt van de "Inleiding tot de prehistorie" die gevonden kan worden op de home pagina. In de andere rubrieken worden de perioden en culturen van de prehistorie beschreven waarbij ook uitstapjes worden gemaakt naar de Romeinse tijd, de middeleeuwen en andere bijzonderheden.

 

Rugmes van de Homo Erectus uit de midden paleolithische steentijd. Vindplaats Le Grand Pressigny Frankrijk.

Foto Frans de Vries, Toonbeeld.

 

In het noorden van Nederland zijn veel betrokken mensen in de steentijdarcheologie actief en vaak hebben zich ze verenigd of zijn aangesloten bij organisaties. Onder anderen de prehistorische en steentijd werkgroepen zijn in trek. Daarbij gaat het vaak niet alleen om actieve beoefening van de steentijdarcheologie maar ook om die van de terpen- en van de Romeinse tijd. Leden van die groepen organiseren thema avonden en organiseren excursies en ook op de winterse bijeenkomsten wisselen leden gegevens uit en bespreken gevonden artefacten. Ook is het mogelijk om een beroep op de leden van Archeoweb te doen voor ondersteuning aan amateurarcheologen door het geven van lezingen over archeologie.

 

Veel van de leden hebben hun zoekgebied in de Noordelijke Friese Wouden. Het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden is daarom ook het eerste podium van Archeoweb van waaruit verbindingen worden gelegd met de archeologie van Noord Nederland en verder naar de oorsprong.

In een groot aantal Noord Nederlandse musea wordt aandacht geschonken aan de archeologie zoals het Drents museum te Assen, het Hunebedmuseum in Borger. het Oertijd museum in Diever, het Fries museum in Leeuwarden, het IJstijdenmuseum in Buitenpost en het streekmuseum in Burgum. Verder zijn met betrekking tot de archeologie in Fryslân in een aantal dorpen en steden provinciale archeologische steunpunten ingericht met exposities van de lokale streek archeologie. Onder het kopje "Steunpunt" staan deze archeologische steunpunten op Archeoweb vermeld.

 

Contact: info(at)archeoweb(dot)nl 

 

////////////////////////////////////////////////////////////

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition