Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Home


            


Voorwoord

Archeoweb is een podium van en voor archeologen, amateur archeologen en geologen. De website werd in het jaar 2013 opgericht door een aantal amateur archeologen ter gelegenheid van de heropening van het IJstijdenmuseum te Buitenpost door de gedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries. Het doel van de Archeoweb is om informatie en kennis op het gebied van de steentijd archeologie uit te wisselen, ter beschikking te stellen en te delen met geinteresseerden. Regelmatig wordt nieuwe informatie ingewonnen en gepubliceerd via Archeoweb. Nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen worden via Archeoweb gepubliceerd. Archeoweb wordt beheerd door een aantal archeologen en amateur archeologen.

Op de website geplaatste artikelen en foto,s mogen worden gebruikt met bronvermelding.

 

De akkers in (Noord) Nederland zijn de vindplaatsen waarop amateur archeologen hun vuursteen artefacten uit de steentijd opsporen.
 
 
Archeologen en amateur archeologen, de eersten beroepsmatig en de anderen vaak uit hobbyisme, vinden op hun zoektochten of bij opgravingen vaak unieke werktuigen. Ze geven een beeld uit een cultuur of van het gebruik door de prehistorische mensen die in vroegere tijden in Nederland woonden. Tijdens hun jacht op de dieren trokken ze door gebieden in Nederland. Opgravingen van archeologishe plaatsen of zoektochten over akkers leveren bijzondere vondsten op aan de hand waarvan de prehistorische geschiedenis kan worden geschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijking van vondsten op andere plaatsen en onder andere omstandigheden aangetroffen gelijksoortige artefacten of onderzoek via dateringsmethoden. De kennis over de prehistorie is nog volop in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgesteld. Voor een globaal inzicht van de ontwikkeling van de mens kan gebruik worden gemaakt van de Inleiding tot de prehistorie die gevonden kan worden op de home pagina.In de andere rubrieken worden de perioden en culturen van de prehistorie beschreven waarbij ook uitstapjes worden gemaakt naar de Romeinse tijd, de middeleeuwen en andere bijzonderheden.
 
Rugmes van de Homo Erectus uit de midden paleolithische steentijd. Vindplaats Le Grand Pressigny Frankrijk.
Foto Frans de Vries, Toonbeeld.
 
In het noorden van Nederland zijn veel liefhebbers van de steentijd archeologie actief en hebben zich verenigd of zijn aangesloten bij diverse organisaties. Onder anderen de Stientiid Wurkgroep Fryslân, waarbij niet alleen liefhebbers van de steentijd archeologie maar ook die van de terpen- en Romeinse tijd zijn aangesloten, is actief. De leden organiseren thema avonden en organiseren excursies en ook op de winterse bijeenkomsten wisselen de leden gegevens uit en bespreken gevonden artefacten. Veel van de leden hebben hun zoekgebied in de Noordelijke Friese Wouden. Het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden dfaarom ook het eerste podium van archeoweb van waaruit verbindingen worden gelegd met de archeologie van met name Noord Nederland.
In een groot aantal Noord Nederlandse musea wordt aandacht geschonken aan de archeologie zoals het Drents museum te Assen, het Hunebedmuseum in Borger. het Oertijd museum in Diever, het Fries museum in Leeuwarden, het IJstijdenmuseum in Buitenpost en het streekmuseum in Burgum. Verder zijn met betrekking tot de archeologie in Fryslân in verschillende dorpen en steden provinciale archeologische steunpunten ingericht met betrekking tot de lokale streek archeologie.
 

 

 

Contact: info@archeoweb.nl 

 


 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker

Total visitors: 62,230
Visitors today: 37
Visitors yesterday: 58
Max. visitors per day: 288
Currently online: 0
Max. online: 18
Total page views: 211,553
Page views of this page: 47,936
counter   Statistics