Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Home.


            


Voorwoord

Archeoweb is een podium van en voor archeologen, amateur archeologen en geologen. De website werd in het jaar 2013 opgericht door een aantal amateur archeologen ter gelegenheid van de heropening van het IJstijdenmuseum te Buitenpost door de gedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries. Het doel van de Archeoweb is om informatie en kennis op het gebied van de steentijd archeologie uit te wisselen, ter beschikking te stellen en te delen met geinteresseerden. Regelmatig wordt nieuwe informatie ingewonnen en gepubliceerd via Archeoweb. Nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen worden via Archeoweb gepubliceerd. Archeoweb wordt beheerd door een aantal archeologen en amateur archeologen.

Op de website geplaatste artikelen en foto,s mogen worden gebruikt met bronvermelding.

 

De akkers in (Noord) Nederland zijn de vindplaatsen waarop amateur archeologen hun vuursteen artefacten uit de steentijd opsporen.
 
 
Archeologen en amateur archeologen, de eersten beroepsmatig en de anderen vaak uit hobbyisme, vinden op hun zoektochten of bij opgravingen vaak unieke werktuigen. Ze geven een beeld uit een cultuur of van het gebruik door de prehistorische mensen die in vroegere tijden in Nederland woonden. Tijdens hun jacht op de dieren trokken ze door gebieden in Nederland. Opgravingen van archeologishe plaatsen of zoektochten over akkers leveren bijzondere vondsten op aan de hand waarvan de prehistorische geschiedenis kan worden geschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijking van vondsten op andere plaatsen en onder andere omstandigheden aangetroffen gelijksoortige artefacten of onderzoek via dateringsmethoden. De kennis over de prehistorie is nog volop in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgesteld. Voor een globaal inzicht van de ontwikkeling van de mens kan gebruik worden gemaakt van de Inleiding tot de prehistorie die gevonden kan worden op de home pagina.In de andere rubrieken worden de perioden en culturen van de prehistorie beschreven waarbij ook uitstapjes worden gemaakt naar de Romeinse tijd, de middeleeuwen en andere bijzonderheden.
 
Rugmes van de Homo Erectus uit de midden paleolithische steentijd. Vindplaats Le Grand Pressigny Frankrijk.
Foto Frans de Vries, Toonbeeld.
 
In het IJstijdenmuseum zijn exposities ondergebracht die een beeld geven van de vondsten van archeologische voorwerpen van het het Friese deel van het Drenths-Friese plateau en met name het deel van de noordelijke Friese Wouden. Het zijn voor het grootste deel vondsten van archeologen en amaterur archeologen die in de exposities van het museum een plaats hebben gevonden. In het IJstijdenmuseum heeft de provincie Fryslân een archeologisch steunpunt ingericht met als uitgangspunt de steentijd archeologie van het Nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden. Het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden is dan ook het podium van archeoweb van waaruit verbindingen worden gelegd met het Noord Nederlands grondgebied. 

 

Contact: info@archeoweb.nl 

 


 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker

Total visitors: 57,952
Visitors today: 31
Visitors yesterday: 41
Max. visitors per day: 111
Currently online: 0
Max. online: 18
Total page views: 197,040
Page views of this page: 40,887
counter   Statistics